Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Déjà vu (re)Fashion Boutique – Versie 1.1 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-12-2019.

Bedrijfsgegevens

Déjà vu Refashion Boutique is de eenmanszaak van Eef De Smet met ondernemingsnummer 0820.713.733.
Adres: Boelare 68 9900 Eeklo
Telefoonnummer: +32 9 296 30 28
Email: [email protected]

Algemene bepalingen

De webshop van Déjà vu Refashion Boutique (hierna genoemd “Déjà vu”) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar fysieke winkel online aan te kopen.

De algemene voorwaarden (“Voorwaarden) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Déjà vu moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Déjà vu aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Déjà vu niet. Déjà vu is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Déjà vu is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Déjà vu. Déjà vu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Online aankopen

De klant kan producten toevoegen aan het winkelmandje door te klikken op de knop ‘in winkelmand’ onder elke productfoto in de catalogus. Op de onderliggende detailpagina van elk product kan de klant meer informatie vinden over het product en toevoegen aan het winkelmandje door te klikken op de knop ‘in winkelmand’.

Via de knop ‘Winkelmand bekijken’ of het winkelmand icoontje in het navigatie menu kan het winkelmandje bekeken worden.

Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. Indien de klant een couponcode kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken.

Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling kan de klant afrekenen door te klikken op de knop ‘Doorgaan naar afrekenen’.

De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door B-post of PostNL via Sendcloud. Voor de verzending betaalt de klant een verzendingskost. De klant kan deze verzendkosten terugvinden in het overzicht tijdens het afrekenen onder ‘Verzending’. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen. De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Credit Card (MasterCard, American Express of Visa), Bancontact, of iDeal. Deze betaalmethodes worden gefaciliteerd door de online payment provider Mollie. Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld, tenzij Déjà vu de kosten op zich neemt.

De klant moet het vakje aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Déjà vu gelezen te hebben en akkoord gaat. De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken en kan de link naar deze pagina ook terugvinden onderaan elke pagina van deze website. De klant kan nu op de knop ‘Bestelling plaatsen’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Bestelling plaatsen’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail.

Déjà vu is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Déjà vu hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. Van zodra wij met het order bezig zijn, kunnen wij dit mededelen aan de klant door op de knop ‘in behandeling ‘te klikken in ons orderoverzicht. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat
we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending. De gegevens van de klant worden verwerkt door Sendcloud die een label creëert met de nodige barcode om zo het pakketje veilig te verzenden met B-post of PostNL. Van zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van B-post. Wij werken samen met Bpost en Bpost streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie. Bij de adresgegevens wordt ook de landzone gevraagd. Hierdoor wordt het extra verzendingsbedrag automatisch berekend en toegevoegd aan het winkelmandje. De klant heeft zo een duidelijk overzicht over hoe de totaalprijs werd bekomen.

Leveringen buiten België en Nederland zijn voorlopig nog niet mogelijk.

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door bij B-post of PostNL zijn geen verantwoordelijkheid van Déjà vu. Déjà vu doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Déjà vu.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Déjà vu was geboden.

Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Déjà vu. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Déjà vu te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Déjà vu. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Déjà vu Refashion Boutique, Boelare 68 9900 Eeklo, [email protected], +32 9 296 30 28 via een ondubbelzinnige verklaring bij voorkeur via het contactformulier op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Déjà vu heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Déjà vu Refashion Boutique, Boelare 68 9900 Eeklo (adres winkel). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10EUR voor verzendingen vanuit België.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Déjà vu zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen met een aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Déjà vu alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Déjà vu op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan Déjà vu wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Déjà vu geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Déjà vu betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als goederen gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.

Garantie

Déjà vu heeft als business model een systeem van opslag-verkoop waarbij tweedehands items van particulieren verkocht worden. Déjà vu speelt enkel de rol van tussenpersoon waardoor de wettelijke garantie niet van toepassing is.

Klantendienst

De klantendienst van Déjà vu is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 296 30 28, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende winkeladres: Boelare 68 9900 Eeklo. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Déjà vu beschikt is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het nietbetaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Déjà vu zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Privacy

Déjà vu respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.

Hoe we uw persoonsgegevens verwerken en beschermen kan u lezen in de privacy verklaring.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Déjà vu om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten. 

Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Déjà vu. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement GENT bevoegd.